DEJA VENDU

vendu
57.68 m² 2 3 1
vendu
Exclusivité vendu 265,000 €
20.20 m² 1 1
vendu
Exclusivité vendu 395,000 €
28.5 m² 1 2 1
Exclusivité vendu 700,000 €
68 m² 2 3 1
vendu
35.97 m² 1 2 1
vendu
50 m² 1 1
vendu
59.72 m² 2 3 1
vendu
315,000 €
26.42 m² 1 2 1
vendu
46.36 m² 1 1
vendu
Exclusivité vendu 665,000 €
52 m² 2 3 1
vendu
Exclusivité vendu 420,000 €
29.61 m² 1 2 1
vendu
Exclusivité vendu 1,100,000 €
138 m² 3 4 2
vendu
Exclusivité vendu 175,000 €
13.69 m² 1 1
vendu
Exclusivité vendu 640,000 €
56.13 m² 1 2 1
vendu
Exclusivité vendu 630,000 €
55.86 m² 1 2 1
vendu
375,000 € Exclusivité
49.10 m² 1 1
vendu
Exclusivité vendu 549,000 €
43.28 m² 1 2 1
vendu
Exclusivité vendu 530,000 €
47.20 m² 2 3 1
vendu
Exclusivité vendu 470,000 € en 4j
40.23 m² 1 2 1
vendu
28.01 m² 1 2 1
vendu
180,000 € Exclusivité
15.17 m² 1 1
vendu
450,000 €
55 m² 2 3 1
vendu
Exclusivité vendu 920,000 € en 7j
88.34 m² 3 4 1
vendu
Exclusivité vendu 273,000 €
41 m² 1 2 1
vendu
590,000 €
49.11 m² 2 3 1
vendu
Exclusivité vendu 1,070,000 €
113 m² 4 5 3
vendu
Exclusivité vendu 499,000 € en 8j
42 m² 1 2 1
vendu
Exclusivité vendu 392,000 € en 19j
31.14 m² 1 2 1
vendu
345,000 € Exclusivité
51 m² 1 1
vendu
Exclusivité vendu 735,000 €
69 m² 1 2 1
vendu
Exclusivité vendu 418,000 € en 18j
33 m² 1 2 1
vendu
380,000 €
28 m² 1 1 1
vendu
340,000 €
32.9 m² 1 2 1
vendu
335,000 €
27.8 m² 1 2 1
vendu
vendu 205,000 € en 2j
17.45 m² 1 1
Exclusivité vendu 495,000 €
49.88 m² 2 3 1
vendu
Exclusivité vendu 215,000 €
18 m² 1 1
vendu
60.05 m² 2 3 1
vendu
Exclusivité vendu 220,000 € en 5j
21.50 m² 1 1
vendu
Exclusivité vendu 300,000 €
43 m² 1 2 1
vendu
32 m² 1 2 1
vendu
Exclusivité vendu 98,000 € en 2j
11.30 m² 1 1
vendu
Exclusivité vendu 315,000 € en 7j
26.56 m² 1 2 1
vendu
Exclusivité vendu 250,000 € en 48j
23 m² 1 2 1
vendu
Exclusivité vendu 420,000 €
41.63 m² 1 2 1
vendu
25.5 m² 1 1
vendu
15.13 m² 1 1
vendu
Exclusivité vendu 440,000 € en 32j
72 m² 2 3 1
vendu
Exclusivité vendu 218,000 € en 23j
30.20 m² 1 2 1
vendu
Exclusivité vendu 265,000 € en 2j
22 m² 1 1
vendu
40 m² 1 2 1
vendu
Exclusivité vendu 317,000 € en 18j
30.5 m² 1 2 1
vendu
Exclusivité vendu 255,000 € en 33j
27 m² 1 1
vendu
Exclusivité vendu 310,000 €
30.63 m² 1 2 1
vendu
19.66 m² 1 1
vendu
600,000 €
54.08 m² 2 3 1
vendu
Exclusivité vendu 100,000 € en 2j
14 m² 1 1
vendu
33.05 m² 1 2 1
vendu
Exclusivité vendu 500,000 € en 22j
52.70 m² 2 3 1
vendu
Exclusivité vendu 380,000 € en 5j
36.12 m² 1 2 1
vendu
Exclusivité vendu 185,000 € en 5j
20 m² 1 1
vendu
Exclusivité vendu 395,000 € en 12j
35 m² 1 2
vendu
Exclusivité vendu 265,000 € en 3j
34 m² 1 1
vendu
395,000 €
40.3 m² 1 2 1
vendu
Exclusivité vendu 160,000 € en 21j
12.38 m² 1 1
vendu
Exclusivité vendu 217,000 € en 14j
21 m² 1 1
vendu
Exclusivité vendu 236,000 € en 32j
27.5 m² 1 1
vendu
Exclusivité vendu 450,000 € en 22j
138.38 m² 3 4 1
vendu
Exclusivité vendu 142,000 € en 45j
17.53 m² 1 1 1
vendu
232,000 €
27.5 m² 1 2 1
vendu
248,000 €
19 m² 1 1 1
vendu
238,000 €
30.31 m² 1 2 1
vendu
450,000 €
48.83 m² 1 2 1
vendu
310,000 €
37 m² 1 1
vendu
570,000 €
60 m² 2 3 1
vendu
Exclusivité vendu 602,000 € en 25j
47.87 m² 1 2 1
vendu
248,000 € en 2j
26.5 m² 1 1
vendu
Exclusivité vendu 286,000 € en 14j
33.90 m² 1 1
vendu
320,000 € en 60j
30.50 m² 1 2 1
vendu
296,000 € en 38j
33 m² 1 2 1
vendu
Exclusivité vendu 413,000 € en 45j
47 m² 1 2 1
vendu
265,000 € en 2j
33 m² 1 2 1
vendu
283,000 € en 60j
29.86 m² 1 2 1
vendu
Exclusivité vendu 335,000 € en 19j
33 m² 1 2 1
vendu
Exclusivité vendu 527,000 € en 21j
56.46 m² 2 3 1
vendu
370,000 €
34.31 m² 1 1 1
vendu
665,000 €
64.92 m² 2 3 1
vendu
658,000 € en 62j
74 m² 2 4 1
vendu
830,000 € en 39j
90.03 m² 2 4 1
vendu
450,000 € en 22j
49 m² 1 3 1
vendu
720,000 € en 21j
76.04 m² 2 4 1
vendu
565,000 € en 49j
62 m² 1 3 1
vendu
205,000 € en 22j
23.44 m² 1 2 1
vendu
315,000 € en 12j
36 m² 1 2 1
vendu
385,000 € en 18j
38.56 m² 1 2 1